top of page

Husdyrgødning

Alt gyllearbejde udføres med 4 x Samson PG 25, en Samson PG 28 og i foråret er der yderligere 2 x Kaweco 25m3 skiftelads vogne.

  • Nedfældning af gylle med Samson CM 7,5 m. sortjordsnedfælder, og Samson 7,5 m. disc nedfælder.

  • Kørsel med slanger på 20,24,28,30 og 36 meter.

  • Bomech bom 24 m. med slæbesko.

  • Græsnedfælder Vredo 12m.

  • 3 x SyreN anlæg.

  • 40m3 gylletrailer til flytning eller kørsel til buffertank.

  • Ørum buffertank 106m3.

Møgspredning

  • 3 x Bunning Profi.

  • Læsning med gummiged Case 721G.

bottom of page